Zonne-energie past men veel toe en de energie is “gratis” en er zijn steeds meer zon uren.